PUTR

Nagradna igra

PRAVILNIK O NAGRADNI IGRI “UVIK ISTO POŽELIM KADA ZVIZDE PADAJU”

PRAVILNIK O NAGRADNI IGRI “UVIK ISTO POŽELIM KADA ZVIZDE PADAJU”

28.03.2024

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre “Uvid isto poželim kada zvizde padaju” (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje PUTR, d.o.o.. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama in ni povezana z njima kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.
Nagradna igra poteka od dne 8. 4. 2024 do vključno 21. 4. 2024. Namen nagradne igre je podelitev darilnega bona za 2 brezplačni večerji za glasbeno-kulinarično popotovanje po Dalmaciji ter prepoznavnost podjetja PUTR. 

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenija. Sodelovanje je omejeno na vse polnoletne osebe, stare nad 18. let. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje v komentar pod objavo, ki ga zastavlja organizator in izpolnjuje druge pogoje za sodelovanje, ki so določeni v aktualni nagradni igri.

Vsak sodelujoči potrjuje, da je se seznanjen s pogoji nagradne igre in se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi.

ŽREB TER PODELITEV NAGRADE

Žrebanje poteka računalniško ob prisotnosti dvočlanske komisije. V kolikor računalnik izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v točki 2 in točki 3, sme organizator žreb ponoviti. Izžrebani nagrajenci bodo javno obveščeni na Instagram profilu, kjer  nagradna igra poteka, in pozvani posredovati osebne podatke v zasebno sporočilo (ime, priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, davčna številka). Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za izročitev nagrade. Nagrajenec nagrado prejme po pošti.

Denarno izplačilo ali zamenjava nagrade nista možna. Nagrade niso prenosljive.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelovanje sodelujočega v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in sicer za obdelavo vseh njegovih osebnih podatkov, ki so bili za potrebe nagradne igre posredovane organizatorju. Sodelujoči soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od sodelujočega, ter jih obdeluje oziroma uporablja za namene izvajanja nagradnega izziva in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se s strani organizatorja nagradne igre njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na sedež organizatorja nagradne igre ali preko email naslova info@putr.si Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov o nagrajencu ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne igre. Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini.

AKONTACIJA DOHODNINE

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni podeljevalcu nagrade posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333). Izračun in akontacijo dohodnine opravi podaljevalec nagrade. Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

ODGOVORNOST

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko Instagram strani obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico spreminjanja Pravilnika o nagradnih igrah brez predhodne najave, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram strani.

NAGRAJENCI

Nagrajenci bodo objavljeni na socialnih omrežjih, kjer je nagradna igra potekala, dan po zaključku nagradne igre.